Sudoku-maskinen

Der startes altid med at vælge en sudoku. Hvis man selv skal indføre de tilgrundliggende tal, henter man den tomme sudoku. Gul baggrund: løst. Lyseblå baggrund: løst ved hjælp af funktionen "Overblik".

Knapperne:

Udfyld: Den grundlæggende funktion. Tre nabo-firkanter ad gangen (lodret og vandret) undersøges med henblik på, hvor tallene skal sættes.
Fyld vandret/lodret linje - Fyld firkant: Kan bruges i vilkårlig rækkefølge.
Fyld alt: Kombinerer de foranstående funktioner. Kan måske med eet klik fylde hele sudokuen.
Gæt: Hvis man ikke kan komme videre, kan man trykke "Gæt" og indføre et tal, hvor det muligvis kan passe. De gættede tal vil stå i rødt.
Fortryd: Hvis gættet har været forkert, klik her. Alle røde tal forsvinder.
Godkend: Kan bruges, hvis man mener, at det hidtidige gætværk er OK.
Lad maskinen gætte: Kan sikkert med eet klik løse selv meget vanskelige sudokuer.
Kontrol: Kan bruges, når sudokuen er fyldt.
Overblik: Kan bruges, når der ikke kommer flere tal frem ved brug af knapperne. Der vil forneden vise sig en kopi af sudokuen. Sudokukopien fyldes med små tal, der angiver deres mulige placering. Man kan så følge de anvisninger, der er givet på f.eks. Andrew Stuart's sudokuside for at indkredse mulighederne ved at fjerne overflødige tal. Nedenfor vises en liste, der på en anden måde fortæller det samme som tabellen. Tabellen kan fjernes igen ved klik på knappen "Fjern tabel".
sudoku.php noterer jeg nogle ting vedr. brugen af Oversigt.